Chrzescijanskie życie- jak powinno wyglądać?

Chrześcijańskie  życie powinnno opierać się na nastepujacych warunkach i metodach. Powinno być oparte na modlitwie za siebie i za cały świat. Bardzo ważne jest uczęszczanie na Eucharystię niedzielna, przyjmowanie Komunii Św, uczęszczanie do konfesjonału , słuchanie Słowa Bożego , czytanie Słowa Bożego. Chrześcijańskie życie powinno również zawierać obok miłości Boga praktykowanie miłości bliźniego. Prawdziwy chrześcijanin kochający Boga musi również kochać bliźniego.