Czym się różni krytyka konstruktywna od niekonstruktywnej? i jak sobie z nią radzić?

Krytyka konstruktywna różni się od niekonstruktywnej pod kilkoma względami. Krytyka konstruktywna ma na celu dobro osobiste drugiej osoby , nauczanie go czegoś oraz wzniesienie go na wyżyny i mobilizację do większej pracy. Natomiast krytyka niekonstruktywna zwana może być inaczej złośliwością albo czepialstwem niczego nie uczy, doprowadza do starć, nieporozumień, niechęci do pracy, a w przypadku wrażliwej osoby nawet do utraty poczucia własnej wartości. Można sobie radzić z nią na kilka sposobów. Albo ją zignorować, załamać się albo zwrócić uwagę osobie, która tak ciągle robi, że źle postępuje.